Thông báo: Thay đổi phòng thi đối với các lớp chất lượng cao và Multimedia (Cập nhật 18/06/2012)

Thông báo: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2008 (D08)
14/06/2012
Thông báo mẫu phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp tại cơ sở đối với các lớp ĐHCQ khóa 2008 (D08)
18/06/2012
Show all
Thông báo: Thay đổi phòng thi đối với các lớp chất lượng cao và Multimedia (Cập nhật 18/06/2012)
 Căn cứ theo kế hoạch của Học về việc sử dụng các phòng trên tầng 5 nhà A1 trong khoảng thời gian từ 18/6 đến hết tháng 6/2012. Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Chất lượng cao và các lớp Đa phương tiện. Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo thay đổi hội trường thi của các lớp Chất lượng cao và các lớp Đa phương tiện (kể từ ngày 15/6/2012) như sau:

TT NGÀY THI MÔN THI LỚP HT CŨ HT MỚI GHI CHÚ
1 18/6/2012 Giáo dục quốc phòng D11CN12

D11PT01

501-A1 205-A3  
2 19/6/2012 KN giao tiếp và LVN E09CN 501-A1 202- A3  
3 19/6/2012 Tin học đại cương E10CN 501-A1 HT1  
4 25/6/2012 Tiếng Anh 2.2 D11CN12

D11PT01

501-A1 HT1  

Trân trọng thông báo!

15/6/2012