Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2

Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010,2011 và cao đẳng 2011
15/08/2012
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013
03/10/2012
Show all
Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2
– Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông khóa 2010 đợt 2. Lịch thi cụ thể xem file đính kèm

– Kết quả thi lần 1 kỳ 4 sinh viên xem tại: Trang chủ Trung tâm KT&DBCLGD

– Nhận được thông báo này đề nghị ban cán sự phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp.

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo

lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông khóa 2010 đợt 2