Thông báo: Hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo: Danh sách cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2021
14/05/2021
Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp
24/05/2021

Kính gửi các Lớp sinh viên ĐHCQ khóa 2017 (các ngành khối Kỹ thuật), 2018, 2019, 2020 

Để phù hợp với tình hình hiện tại do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, Phòng GV thông báo:

+ Tạm hoãn thu Phiếu đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2021-2022 của các Lớp sinh viên.  

+ Thời gian thu Phiếu đăng ký của các Lớp cũng như thời gian đăng ký Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Sinh viên các Khóa (đăng ký online qua hệ thống qldt) Phòng giáo vụ sẽ có thông báo Lịch cụ thể sau.

Trân trọng./.