Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.
09/03/2015
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010
16/03/2015
THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên các hệ:
– Đại học chính quy khóa 2010 của Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh
– Đại học, liên thông đại học, Cao đẳng chính quy trả nợ tốt nghiệp (CS Hà Nội và CS TP. Hồ Chí Minh)
– Đại học VLVH khóa 2010 và các khóa trả nợ tốt nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
– Đại học từ xa các khóa trả nợ tốt nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
Danh sách các sinh viên có quyết định công nhận tốt nghiệp kèm theo. Sinh viên liên hệ các Đơn vị Giáo vụ quản lý để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ theo thông báo của các Đơn vi.
Trân trọng!
Tải về:

9/3/2015