Thông báo: Danh sách sinh viên chưa được công nhật tốt nghiệp đợt tháng 03/2016

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
16/03/2016
Thông báo V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014
21/03/2016
Show all

Học viện thông báo:

           Danh sách sv đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt T3.2016 nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp do thiếu hồ sơ thẩm định xét TN theo quy định (bản sao BTN THPT, GKS). Cụ thể sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

16/3/2016