Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Thông báo: Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2023
25/04/2023
Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021
25/04/2023

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023;

Phòng Giáo vụ thông báo Ban hành kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể

1- Thời gian thi: từ 20/05 đến 26/05/2023.

2- Lịch thi cụ thể của từng sinh viên:

Sinh viên xem tại trang Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn (mục Lịch thi)

Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.