Thông báo: Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2022-2023 (đợt tháng 5/2023)
24/04/2023
Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.
25/04/2023

Căn cứ Thông báo số 408/TB-VP ngày 24/04/2023 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Lịch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2023. như sau:

– Toàn thể sinh viên được nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2023 từ thứ 7 ngày 29/4/2023 đến hết thứ 4 ngày 03/5/2023.

– Trong thời gian nghỉ Lễ đề nghị sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới: tuân thủ và tự giác thực hiện nguyên tắc 2K, chủ động phỏng chống dịch nhằm tự bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

Chúc các bạn sinh viên có một ký nghỉ Lễ vui tươi, đầm ấm.

Trân trọng!