Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)
14/08/2012
Thời khóa biểu môn thực hành cơ sở các lớp D09DT1,2 và D09VT3,4,5
14/08/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy
Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè. Lịch thi cụ thể xem file kèm
Lịch thi lần 2 kỳ học hè (bổ sung) và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy. Lịch thi cụ thể xem file kèm
Ghi chú:
     + Các sinh viên hệ liên thông khóa 10 (đợt 2) chưa tổ chức thi lần 2 môn Giáo dục thể chất 2 sẽ đăng ký thi cùng đợt thi này.
     + Mọi thay đổi về lịch thi (đối với các môn chưa công bố điểm) Phòng GV&CTSV sẽ thông báo sau.
Đề nghị BCS các lớp nhận được thông báo này phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp.
 
Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo!
14/8/2012