Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 2 – Tháng 6 năm 2016)

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (19/5/2016 )
19/05/2016
Thông báo: V/v Về việc nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung tính đến hết học kỳ II năm học 2015-2016
26/05/2016
Show all

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

(Đợt 2 – Tháng 6 năm 2016)

           

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Đào tạo Hà Đông trong tháng 6 năm 2016 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ Đại học Từ xa khóa 2014-2016 và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản trị kinh doanh.

2. Sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy các khóa được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông, Kế toán, Truyền thông và Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.

3. Sinh viên hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản trị kinh doanh.

4. Sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2012-2015, được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp Ngành Công nghệ thông tin.

5. Sinh viên hệ Đại học Vừa làm vừa học các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản trị kinh doanh.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi và nộp tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 25/5/2016 đến hết ngày 05/6/2016.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 17/6/2016: 15h00, sinh viên tập trung học tập quy chế thi tại Hội trường Số 1.

1.2. Ngày 18/6/2016:

a) Sáng:

– Hệ cao đẳng, đại học chính quy; liên thông cao đẳng, đại học chính quy; hệ Đại học Từ xa và Đại học VLVH thi môn cơ sở.

– Hệ Cao đẳng nghề thi môn lý thuyết

b) Chiều:

– Hệ cao đẳng, đại học chính quy; liên thông cao đẳng, đại học chính quy; hệ Đại học Từ xa và Đại học VLVH thi môn chuyên môn.

– Hệ Cao đẳng nghề thi môn chính trị

1.3. Ngày 19/6/2016:

a) Sáng:

– Hệ cao đẳng, đại học chính quy và liên thông cao đẳng, đại học chính quy thi môn chính trị.

– Hệ Cao đẳng nghề thi môn thực hành.

b) Chiều: Hệ Cao đẳng nghề thi môn thực hành.

2. Địa điểm thi:

2.1. Tại Học viện: Giảng đường A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

2.2. Tại Cao Bằng: Thi tại điểm liên kết đào tạo hệ ĐHTX tại Cao Bằng.

III. MÔN THI

1. Hệ cao đẳng, đại học chính quy: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 & 2).

2. Hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Kinh tế chính trị và Triết học).

3. Hệ Cao đẳng nghề thi môn lý thuyết, thực hành và chính trị.

4. Hệ Đại học Từ xa và Hệ Đại học VLVH thi môn cơ sở, chuyên môn

Tải về:

26/5/2016