Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)
13/05/2013
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2). Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012-2013
20/05/2013
Show all
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 cho các sinh viên học ghép cùng khóa 2012
17/05/2012

Phòng GV&CTSV thông báo:

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2012-2013 cho sinh viên (CĐ/ĐH/LT) các khóa 2011 về trước học ghép cùng các lớp CĐ-ĐH khóa 2012, đã thi lần 1 và có điểm kết thúc học phần đạt từ 4 đến 4.4 (chưa được thi lần 2).

Chú ý: Sinh viên đóng tiền thi lại tại Bộ phận một cửa, sau đó cầm hóa đơn đóng tiền thi lại tới Trung tâm khảo thí (Tầng G nhà A2) để cập nhật danh sách dự thi. Hạn cuối đến hết ngày 31/05/2012

Trân trọng thông báo