Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2022-2023 (đợt tháng 8/2022)

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2022-2022
18/08/2022
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa cho sinh viên khóa D18 kinh tế được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2022
26/08/2022

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Đại học chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

– Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-HV ngày 17/08/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc bổ sung các mức thu khác của Học viện.

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét miễn học, miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 – học kỳ 1, năm học 2022-2023 (đợt tháng 8/2022) cho sinh viên hệ Đại học chính quy, cơ sở đào tạo Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định như sau:

  1. Đối tượng, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Đối tượng:

Các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định và có nhu cầu:

– Xét miễn học, miễn học – miễn thi: khóa 2020, 2021

– Xét chuyển đổi điểm: khóa 2021 và các khóa trước còn hạn đào tạo

– Xét chuẩn đầu ra: khóa 2018 và các khóa trước còn hạn đào tạo

  1. Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Bước 1: Sinh viên đăng ký, khai hồ sơ online theo các link sau, lưu ý khai các thông tin theo yêu cầu trong form theo đúng mục đích (Xét miễn học, Xét miễn học – miễn thi, Xét chuyển đổi điểm, Xét chuẩn đầu ra; gửi kèm ảnh chụp phiếu điểm, chứng chỉ rõ nét).

– Thời gian từ ngày 19/08/2022 đến ngày 31/08/2022

– Link đăng ký Xét MH-MT, chuyển đổi điểm tiếng Anh: https://forms.office.com/r/AQL2n1fG1V

– Link đăng ký Xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh: https://forms.office.com/r/ARs4tekBzQ

  1. Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ và kinh phí xét, quản lý theo quy định:

– Thời gian từ ngày 19/08/2022 đến ngày 31/08/2022

– Sinh viên nộp kinh phí xét, quản lý trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa (ô số 10) hoặc chuyển khoản về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Số tài khoản: 1500 2010 92540 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: [Mã sinh viên] – [Tên sinh viên] – [Lớp] – [số điện thoại] – [nội dung chuyển tiền].

Mức thu theo quy định của Học viện áp dụng từ năm học 2022-2023, cụ thể:

+ Xét, quản lý học phần được chuyển đổi điểm: 100.000 đồng/học phần.

+ Xét, quản lý chuẩn đầu ra đối với sinh viên dùng chứng chỉ: 100.000 đồng/lần xét.

+ Xét, quản lý học phần được miễn học: Bằng 50% mức thu học phí của học phần tương ứng.

+ Xét, quản lý học phần được miễn học – miễn thi: Bằng 30% mức thu học phí của học phần tương ứng.

– Sinh viên nộp trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa hoặc gửi hồ sơ tiếp nhận qua EMS. Địa chỉ gửi EMS: cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797.

  1. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

– Đơn xin miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm tiếng Anh theo Mẫu 1a đối với khóa 2014; Mẫu 1b đối với các khóa từ 2015 đến 2019; Mẫu 1c đối với khóa 2020, 2021; Mẫu 1d đối với khóa 2020, 2021 hệ CLC;

– Đơn xin xét chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Mẫu 2.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh quốc tế:

+ Đối với các sinh viên dự thi TOEIC do IIG tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: sinh viên nộp bản photo chứng chỉ/phiếu điểm.

+ Đối với các trường hợp khác: sinh viên nộp bản sao công chứng (Học viện sẽ thực hiện thủ tục hậu kiểm với các Đơn vị cấp chứng chỉ sau khi tiếp nhận).

Các trường hợp đặc biệt: sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền theo địa chỉ, thông tin tại mục III để được hướng dẫn.

III. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và hình thức tại mục I.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.

– Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các chứng chỉ.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục các mẫu đơn