Đại hội Công đoàn khối quản lý và Đào tạo phía Bắc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị viên chức và người lao động Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc năm 2022
25/12/2022
10 sinh viên PTIT nhận học bổng GPBL
26/12/2022

Ngày 23/12/2022, tại Hà Nội, khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có GS. TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, TS. Tân Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Giám đốc phụ trách Học viện cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, các Phó Giám đốc PGS.TS Trần Quang Anh và  TS. Vũ Tuấn Lâm và 150 đoàn viên đại diện cho hơn 350 đoàn viên Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Khối đã đáp ứng được yêu cầu của phong trào viên chức, người lao động, hoạt động Công đoàn và nguyện vọng của đoàn viên. Đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường và sự nghiệp giáo dục của Học viện.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Về tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Công đoàn cùng chuyên môn đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động thông qua hoạt động viên chức, người lao động được hưởng các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, chế độ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động: thông qua các hoạt động phát động các phong trào thi đua. Đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao. Triển khai nhiều chương trình thi đua do các cấp phát động như Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Thông tin và Truyền thông tới các tổ chức, đoàn viên công đoàn toàn Khối. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; phong trào “Xanh- Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; …

Công đoàn đã tham gia bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ được 34 đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động ban nữ công cũng được chú trọng và nâng cao. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, được triển khai và có nhiều chị em hưởng ứng tham gia, khuyến khích khen thưởng động viên chị em nữ tham gia trong mọi hoạt động, có tinh thần cầu tiến, học tập nghiên cứu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Để nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc đã đổi mới chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, năm phù hợp với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, đồng thời đề ra các biện pháp và thời gian thực hiện cho từng chỉ tiêu, định kỳ có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động công đoàn và thực hiện chế độ báo cáo về Công đoàn cấp trên theo định kỳ.

Với những nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và từng đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Khối đã vinh dự đón nhận 02 cờ và 02 bằng khen xuất sắc toàn diện của Công đoàn Thông tin và Truyền thông; 05 Bằng khen chuyên đề; 10 Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn được nhận Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông; 05 cá nhân được tặng danh hiệu Người lao động tiêu biểu cấp Công đoàn Thông tin Truyền thông, 01 đoàn viên là bạn đồng hành.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Giám đốc phụ trách Học viện cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, TS. Tân Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Công đoàn Học viện nhấn mạnh, Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc là công đoàn cơ sở mạnh, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Học viện. Trong nhiệm kỳ qua mặc dù một nửa thời gian phải đối mặt với đại dịch Covid 19 nhưng đời sống viên chức và người lao động được đảm bảo; Kế hoạch đào tạo hoàn thành đúng thời hạn. Đây là những kết quả thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, giảng viên và người lao động khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc. Chủ tịch Công đoàn Học viện cũng bày tỏ mong muốn và kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với những đại biểu tiêu ưu tú để tiếp tục đưa hoạt động của tổ chức Công đoàn phát triển, đóng góp vào sự nghiệp chung của Học viện.

TS. Tân Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Giám đốc phụ trách Học viện cơ sở thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện khẳng định: Trong giai đoạn 2017-2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, BCH Công đoàn khối với sự nỗ lực, cố gắng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã động viên toàn thể cán bộ, giảng viên của khối lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Học viện. Chủ tịch Hội đồng Học viện chỉ rõ: “Trong nhiệm kỳ 2023-2028, BCH Công đoàn khối cần bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030”, với những nội dung cụ thể: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, là trung tâm đoàn kết đoàn viên góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển hóa, tự diễn biến, củng cố niềm tin trong cán bộ đoàn viên, người lao động. Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên khuyến khích viên chức và người lao động.

GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu Ban Kiểm tra Công đoàn khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc và thông qua danh sách đại biểu dự đại hội Công đoàn Học viện khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập thể Lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Các thành viên BCH Công đoàn Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã ra mắt Đại hội và thể hiện quyết tâm sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong công tác để đáp ứng sự tín nhiệm lựa chọn của các đoàn viên Công đoàn, đồng thời góp phần đưa công đoàn Học viện phát triển ổn định, vững mạnh hơn.

785 lượt xem