Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng viên chức (đợt 1) năm 2020

Cục An toàn thông tin thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
18/08/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng giảng viên
20/08/2020

Lưu ý:  Thời hạn nhân Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển được gia hạn đến hết ngày 31/8/2020.

Tải: Phiếu đăng ký dự tuyển

512 lượt xem