Chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho công nghệ truyền thông

Học viện Công nghệ BCVT phối hợp với ĐH Công nghệ Sydney đào tạo Thạc sĩ CNTT
20/06/2016
TUYỂN DỤNG: Trung tâm Phần mềm Viettel 2 (VTSOFT2) Tuyển 10 Kỹ sư lập trình Java – Ưu tiên mới tốt nghiệp ĐH
22/06/2016

Được sự tài trợ của công ty Motorola Solutions Foundation, Học viện Công Bưu chính Viễn thông thông báo xét chọn và tài trợ nghiên cứu theo “Chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu Motorola cho công nghệ truyền thông”, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của chương trình

– Hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu của sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên về lĩnh vực Viễn thông;

– Tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với công nghệ mới, tham gia vào các nghiên cứu sáng tạo có chất lượng trong lĩnh vực ICT

– Góp phần nâng cao uy tín khoa học của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong các trường hàng đầu về ICT.

2. Nội dung chương trình:

Chương trình hỗ trợ một phần chi phí nghiên cứu, xuất bản báo và tham gia hội thảo cho 15 nhóm nghiên cứu có đề xuất chất lượng. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu/nhóm nghiên cứu và căn cứ trên các chứng từ hợp lệ. Các nhóm được hỗ trợ cần có kết quả nghiên cứu chất lượng cao và có công bố kết quả nghiên cứu trong các tạp chí, hội nghị chuyên ngành có uy tín.

3. Đối tượng tham gia:

– Sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên nghiên cứu về lĩnh vực Viễn thông tại Học viện Công nghệ BCVT.

4. Kế hoạch thực hiện:

– Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất nghiên cứu: trước ngày 27/6/2016.

– Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Đơn đăng ký theo mẫu
  • Lý lịch khoa học của các thành viên nhóm nghiên cứu
  • Nội dung đề xuất (không quá 10 trang)

– Thời hạn công bố đề xuất được duyệt: 02/7/2016.

Kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên quan tâm xem thông tin thêm trên trang thông tin điện tử của Học viện (http://www.ptit.edu.vn) và gửi đề xuất nghiên cứu về Ban điều phối Chương trình.

Số điện thoại:   04-38549352

Email:               chaulh@ptit.edu.vn

1360 lượt xem