Bài báo khoa học

STT Tên bài báo Tác giả Tên Tạp chí khoa học
1 A mathematical model of shifted gamma distribution for Internet traffic packet delay over a next generation core internetwork Đào Ngọc Lâm,
Lê Hữu Lập,
Lê Nhật Thăng
Journal on Information Technology Communications : Research, Development and Application on Information Communication Technology / Ministry of Information and Communications, Vol.E-2, No.6(10) (11/2013), pp.49-58.
ISSN 1859-3534
2 A novel interference aware routing metric for QoS provision in 802.11 wireless mesh networks Hoàng Trọng Minh,
Hoàng Minh
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.31-39.
ISSN 0866-708X
3 All-Optical time-domain demultiplexing of an 85 GB/S signal in a chalcogenide microstructured fiber Lê Sỹ Đạt, Chartier Thierry,
Gay Mathilde, Laurent Bramerie,
Brilland Laurent, Troles Johann
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.51-59.
ISSN 0866-708X
4 An inverstigation on routing performance affected by misbehaving nodes in wireless mesh networks Hoàng Trọng Minh,
Đinh Vương Long,
Nguyễn Kim Quang
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.85-92.
ISSN 0866-708X
5 Án kinh tế, tạm giam hay thế chân Lê Minh Toàn Đầu tư chứng khoán / Cơ quan của Bộ kế hoạch và Đầu tư, số 106(1358) (9/2013), tr.18-19.
6 Báo in thời công nghệ số Nguyễn Thị Chinh Lam Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện : Ấn phẩm Thông tin lý luận KHCN của VNPT / Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trung tâm Quan hệ Công chúng, (11/2013), tr.18-20.
ISSN 1859-2112
7 Bảo mật mạng hình lưới không dây Hoàng Trọng Minh,
Lê Văn Ngọc
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (11/2013), tr..
ISSN 1859-3550
8 BER Performance of Bit Detect-and-Forward Multi-hop FSO Systems over Dispersive Turbulence Channel Phạm Thị Thúy Hiền,
Đặng Thế Ngọc,
Vũ Tuấn Lâm
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.40-50.
ISSN 0866-708X
9 Các giải pháp nén dữ liệu trong mạng cảm biến không dây Nguyễn Thị Thu Hằng TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (01/2013).
ISSN 1859-3550
10 Cải thiện hiệu năng giao thức định tuyến Chord trong mạng ngang hàng Vũ Thúy Hà,
Lê Hữu Lập,
Lê Nhật Thăng
TC Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự / Viện KH CN Quân sự, số 23 (02/2013), tr.40-46.
ISSN 1859-1043
11 Cân bằng đặc tính bộ khuếch đại công suất cao trong thông tin vệ tinh sử dụng mạng perceptron đa lớp Nguyễn Viết Minh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (10/2013), tr.18-23.
ISSN 1859-3550
12 Cận cảnh Luật Doanh nghiệp 2005 Lê Minh Toàn Đầu tư chứng khoán / Cơ quan của Bộ kế hoạch và Đầu tư, số 97(1349) (8/2013), tr.22-23
13 Cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam: Hiện trạng, cơ hội, thách thức và khuyến nghị Phan Tú Anh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (4/2013), tr.42-49.
ISSN 1859-3550
14 Đánh giá hiệu năng hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao – HAP sử dụng mã Turbo Lê Nhật Thăng,
Dương Đình Trường,
Nguyễn Thu Hiên,
Phạm Văn Thuận
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (12/2013), tr.14-17.
ISSN 1859-3550
15 Đánh giá hiệu quả của các mã khối turbo xây dựng trên các mã cyclic cục bộ Vương Đức Hạnh,
Nguyễn Lê Cường,
Nguyễn Bình
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.98-108.
ISSN 0866-708X
16 Design and implementation  of a lightweight face detection system Nguyễn Ngọc Minh
Đặng Hoài Bắc
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.93-100.
ISSN 0866-708X
17 Dịch vụ thoại và tin nhắn miễn phí (OTT): Hiện trạng và những thách thức đối với doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam Lê Minh Toàn,
Phạm Thị Minh Lan
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (7/2013), tr.46-51.
ISSN 1859-3550
18 Điểm tựa để doanh nghiệp phát triển trong năm 2013 Phạm Tất Thắng,
Phạm Thị Minh Lan
TC Doanh nghiệp và Thương mại / Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công thương, số 1+2+3+4 (01+02/2013)
19 Định giá chuyển nhượng, Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt Nam Đặng Thị Việt Đức TC Thuế nhà nước / Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, số 20 (430), (5/2013), tr.10-12
20 Discovering movement similarity of mobile users in wireless networks Dương Thị Thùy Vân,
Trần Đình Quế,
Trần Công Hùng
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.30-43.
ISSN 0866-708X
21 Doanh nghiệp viễn thông tham gia thị trường truyền hình trả tiền: cơ hội và thách thức Lê Minh Toàn TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 2 (5/2013), tr.44-50.
ISSN 1859-3550
22 Đường sắt Việt Nam và vấn đề tái cấu trúc Bùi Xuân Phong TC Giao thông vận tải / Cơ quan thông tin lý luận khoa học của Bộ Giao thông Vận tải, (12/2013)
23 DVB-2: Chuẩn truyền hình số toàn cầu cho tương lai Nguyễn Viết Minh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (4/2013).
ISSN 1859-3550
24 EACTP: Giao thức cây thu thập dữ liệu cải tiến cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng,
Nguyễn Chấn Hùng,
Lê Nhật Thăng
TC Khoa học và Kỹ thuật : Chuyên san Công nghệ Thông tin và Truyền thông-số 3 / Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 157 (10/2013), tr.65-79.
ISSN 1859-0209
25 Giải pháp điều khiển chấp nhận trong MANET Nguyễn Thanh Trà TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (12/2013), tr.18-22.
ISSN 1859-3550
26 Giải pháp nào cho cuộc chiến tại Bibica? Lê Minh Toàn Đầu tư chứng khoán / Cơ quan của Bộ kế hoạch và Đầu tư, số 126(1378) (10/2013), tr.20-21
27 Giảm thiểu thiệt hại khi dữ liệu khách hàng bị xâm phạm Trương Đức Nga TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 2 (12/2013), tr.46-49.
ISSN 1859-3550
28 Group Testing for Detecting Wowms in Computer Network Huỳnh Nguyễn Chính, Tân Hạnh,
Nguyễn Đình Thực
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.12-19.
ISSN 0866-708X
29 ICT Index cho nông thôn và ứng dụng đánh giá ở Việt Nam Trần Thiện Chính,
Nguyễn Việt Thắng, Bùi Thanh Tùng,
Nguyễn Trọng Đường, Nguyễn Xuân Đồng
TC Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật / Đại học Bách khoa Hà Nội, No.97 (2013), tr.76-81.
ISSN 0868-3980
30 ITC Việt Nam qua chỉ số phát triển quốc tế IDI Đặng Thị Việt Đức TC Kinh tế và dự báo / Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 21 (11/2013), tr.26-29
31 Kinh doanh thiết bị đầu cuối viễn thông, di động và những thách thức đối với các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông Việt Nam Phan Tú Anh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (3/2013), tr.50-55.
ISSN 1859-3550
32 Lọc cộng tác và lọc bằng phương pháp đồng huấn luyện Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Việt Tân,
Đặng Vũ Tùng, Từ Minh Phương
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.132-149.
ISSN 0866-708X
33 Mạng truy nhập băng rộng tích hợp GPON-Wimax đa tầng Dương Thị Thanh Tú TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (4/2013).
ISSN 1859-3550
34 Measuring service quality in the context of higher education in Vietnam Nguyễn Thị Hoàng Yến Journal of Economics and Development / National Economics University (Vietnam), Vol.15, No.3, (12/2013), pp.77-90.
ISSN 1859-0020
35 Modeling and analysis for type II power saving class in the IEEE 802.1E system Nguyễn Thị Hồng Huệ,
Phạm Văn Sự,
Đinh Thị Thúy Nga
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.1-11.
ISSN 0866-708X
36 Một nghiên cứu so sánh hiệu năng giao thức cây thu thập dữ liệu với các giao thức MAC khác nhau Vũ Chiến Thắng,
Nguyễn Chấn Hùng,
Lê Nhật Thăng
TC Khoa học và Công nghệ / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Đà Nẵng, số 5(66) (2013), tr.62-67.
ISSN 1859-1531
37 Một phương pháp xây dựng hệ mật mã khối theo sơ đồ Lai Massey và khả năng ứng dụng vào các hàm băm Ngô Đức Thiện,
Nguyễn Toàn Thắng
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.126-134.
ISSN 0866-708X
38 Một số bài học từ công tác truyền thông nội bộ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Lê Thị Ngọc Diệp Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện : Ấn phẩm Thông tin lý luận KHCN của VNPT / Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trung tâm Quan hệ Công chúng, (10/2013), tr.12-15.
ISSN 1859-2112
39 Một số đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ của Vietnam Post Phạm Thị Minh Lan TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (3/2013), tr.11-16.
ISSN 1859-3550
40 Một số giải pháp tối ưu hóa  doanh thu mạng không đồng nhất Wimax – Wifi dựa trên RRM Dương Thị Thanh Tú TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (10/2013).
ISSN 1859-3550
41 Một số trao đổi về nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) Phan Tú Anh TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (02/2013), tr.47-53.
ISSN 1859-3550
42 Một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai ứng dụng Thương mại điện tử tại Việt Nam Lê Minh Toàn,
Trần Đoàn Hạnh
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (01/2013), tr.57-62.
ISSN 1859-3550
43 MyTV trước những làn sóng mới trên thị trường truyền hình trả tiền Lê Thị Ngọc Diệp Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện : Ấn phẩm Thông tin lý luận KHCN của VNPT / Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trung tâm Quan hệ Công chúng, (9/2013), tr.17-21.
ISSN 1859-2112
44 Nâng cao nhận thức của khách hàng – một biện pháp khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Trương Đức Nga TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, (1/2013).
ISSN 1859-3550
45 Nghệ thuật giao tiếp của người lãnh đạo Trần Đoàn Hạnh TC Thông tin Phát triển / Hội Thông tin – Tư liệu KHCN Việt Nam, (10/2013), tr.17-20.
46 Nghị quyết X Bộ Chính trị khóa VI(4/1988) 25 năm nhìn lại Trần Thị Minh Tuyết TC Lịch sử Đảng / Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (4/2013), tr.92-99.
47 Nhà lãnh đạo, nhà quản lý
Trong khoa học quản lý ngành Bưu chính Viễn thông
Nguyễn Thị Quỳnh Giao TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (5/2013), tr.7-10.
ISSN 1859-3550
48 Những góc nhìn khác nhau từ kết quả điều tra sự hài lòng khách hàng về dịch vụ 3G Nguyễn Thị Chinh Lam Thông tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế Bưu điện : Ấn phẩm Thông tin lý luận KHCN của VNPT / Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trung tâm Quan hệ Công chúng, (10/2013), tr.4-6.
ISSN 1859-2112
49 Phân loại quan điểm các tin nhắn tiếng Việt trên twitter Trịnh Vân Anh,
Nguyễn Duy Phương
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.86-97.
ISSN 0866-708X
50 Phân tích quỹ đường truyền trong hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao HAP Nguyễn Thu Hiên,
Lê Nhật Thăng
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (3/2013), tr.34-41.
ISSN 1859-3550
51 Phát triển dịch vụ Logistics tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Trần Thị Hòa TC nghiên cứu Châu Âu Trung Đông / Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, số 10(98) (10/2013), tr.42-53.
ISSN 1859-0519
52 Phát triển ngành công nghiệp phần mềm: Kinh nghiệm Ấn độ và Trung Quốc Vũ Quang Kết Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới / Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, số 8(208) (8/2013), tr.19-26.
ISSN 0868-2984
53 Quản trị doanh nghiệp Tổng Công ty bưu điện Việt nam trong quá trình tái cấu trúc Bùi Xuân Phong TC Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội : Kinh tế Kinh doanh, Vol.29, No.3 (2013), tr.18-25.
ISSN 0866-8612
54 Rào cản chuyển đổi và lòng trung thành của khách hàng: vai trò trung gian của sự cam kết Hoàng Lệ Chi,
Nguyễn Đình Thọ
TC Kinh tế Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân, số 189, (2013), tr.96-103.
ISSN 1859-0012
55 R-digest: regional digest based on opportunistic in-network aggregation in wireless sensor networks Nguyễn Quỳnh Chi TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.58-68.
ISSN 0866-708X
56 Synthesis and optical properties of CdSe/CdSe1-xSx
heterostructure nanorods using Oleylamine
Nguyễn Thị Luyến,
Nguyễn Xuân Nghiã,
Nguyễn Kiên Cường,
Nguyễn Thị Thuý Liễu
TC Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội : Toán – Vật lý, Vol.29, No.2 (2013), pp.40‐47.
ISSN 0866-8612
57 Tác động của hiệu quả truyền thông lên lời nói truyền miệng – nghiên cứu trường hợp khách hàng là thuê bao điện thoại di động Hoàng Lệ Chi,
Nguyễn Thị Minh An
TC Kinh tế Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân, số 197, (2013), tr.58-66.
ISSN 1859-0012
58 Thêm bạn, bớt thù – Nguyên tắc chiến lược trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Trần Thị Minh Tuyết TC Lý luận chính trị / Cơ quan  nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, (4/2013), tr.13-18.
ISSN 0868-2771
59 Thiết bị tạo tín hiệu  microwave/millimeter-wave dựa trên hiệu ứng tần quang phi tuyến sử dụng cấu trúc đảo phân cực không tuần hoàn Ngô Hồng Quang
Đỗ Trọng Đại
Trần Thiện Chính
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.150-154.
ISSN 0866-708X
60 Towards a semantic search mechanism based on query expansion Nguyễn Mạnh Hùng,
Nguyễn Tấn Hiệp
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.20-29.
ISSN 0866-708X
61 Truyền thông quang không dây sử dụng LED Trịnh Việt Phúc, Trần Việt Hằng,
Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị Thúy Hiền
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, (5/2013).
ISSN 1859-3550
62 Tự động phát hiện người ngã trong thời gian thực sử dụng bộ cảm biến gia tốc Đinh Khắc Quân, Phạm Văn Cường,
Nguyễn Ngọc Điệp, Từ Minh Phương
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VTCNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.108-116.
ISSN 0866-708X
63 Ứng dụng máy tính bảng trong hỗ trợ học tập và giảng dạy tiếng Anh Phạm Thị Nguyên Thư TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệcủa Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (02/2013), tr.54-58.
ISSN 1859-3550
64 Ứng dụng phần mềm nguồn mở Greenstone trong xây dựng bộ sưu tập số địa phương Nguyễn Tài Tuyên,
Phạm Thị Nguyên Thư
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 2 (5/2013), tr.51-57.
ISSN 1859-3550
65 Về cấp của các đa thức trên vành Nguyễn Bình
Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Văn Trung
TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT&CNTT / Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.101-107.
ISSN 0866-708X
66 Về một hệ thống nghiên cứu thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng,
Nguyễn Chấn Hùng,
Lê Nhật Thăng
TC Khoa học và Công nghệ / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Đà Nẵng, số 39(64) (2013), tr.103-109.
ISSN 1859-1531
67 Vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông: Thực trạng và giải pháp phòng ngừa Lê Minh Toàn,
Trần Đoàn Hạnh
TC Công nghệ thông tin và Truyền thông : Tạp chí & Thông tin – Lý luận và Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỳ 1 (11/2013), tr.44-50.
ISSN 1859-3550
68 View Independent Lighting Design Hà Hải Nam TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 1A, (2013), tr.74-84.
ISSN 0866-708X
69 Xây dựng mô hình phát hiện đột nhập bất thường dựa trên đa phát hiện và suy diễn mờ Hoàng Xuân Dậu TC Khoa học và Công nghệ : Chuyên san các công trình nghiên cứu về ĐT, VT CNTT / Viện Hàn lâm KH CN Việt Nam. Học viện CNBCVT, tập 51, số 3A, (2013), tr.69-85.
ISSN 0866-708X
70 Xây dựng mô hình thử nghiệm hệ thống Telematics car Đặng Hoài Bắc,
Nguyễn Trung Hiếu
TC Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật / Đại học Bách khoa Hà Nội, No.97 (2013), tr.36-42.
ISSN 0868-3980