Thêm 02 giảng viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Tổ chức Công đoàn phát huy vai trò của mình trong xây dựng đội ngũ, phát huy nội lực góp phần đưa Học viện ngày càng phát triển
18/10/2016
Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
21/10/2016

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã công bố Quyết định số 55/QĐ – HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 cho các nhà giáo trong cả nước. Tại Quyết định này, cả nước có 65 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vinh dự có 02 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. Học viện xin gửi lời chúc mừng đến các giảng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư  năm 2016.

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO CỦA HỌC VIỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2016

TT Họ tên Năm sinh Chức danh Ngành
1 Đặng Hoài Bắc 1976 Phó Giáo sư Điện tử
2 Phạm Văn Cường 1976 Phó Giáo sư Công nghệ Thông tin

 

2718 lượt xem