02/12/2016
1

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu […]
30/11/2016
1

Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016. Chi tiết theo file đính kèm: Kết quả đánh […]
27/07/2016
1

Thông báo Tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 2 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn […]
30/06/2016
1

Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2016. (Chi tiết theo file đính kèm) […]
28/06/2016
1

Thông báo Điểm trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu […]
21/06/2016
1

Thông báo Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc Ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công ngệ Bưu […]
13/06/2016
1

Thông báo Chương trình làm việc, xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thông báo Chương trình làm việc, xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016: Tiểu ban số 1: Chuyên ngành Kỹ […]
19/02/2016
1

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2016 (theo file đính kèm) cụ thể như sau: […]
10/12/2015
1

Thông báo danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển […]
04/12/2015
1

Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ và […]