Thông báo Chương trình làm việc, xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016

tu van tuyen sinh
Chương trình tư vấn trực tuyến Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
09/06/2016
1
Thông báo Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2016
21/06/2016
Show all
1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thông báo Chương trình làm việc, xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016:

Tiểu ban số 1: Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông và Kỹ thuật điện tử (Chi tiết theo file đính kèm)

Chương trình làm việc của Tiểu ban số 1

Tiểu ban số 2: Chuyên ngành Hệ thống thông tin và Kỹ thật máy tính (Chi tiết theo file đính kèm)

Chương trình làm việc của Tiểu ban số 2