Thông báo Điểm trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016

1
Thông báo Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2016
21/06/2016
1
Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2016
30/06/2016
Show all
1

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 24/6/2016 của Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 như sau: Điểm trung bình cộng của điểm đánh giá hồ sơ và điểm báo cáo định hướng nghiên cứu đạt từ 60.0 điểm trở lên.

Trân trọng thông báo!

(Chi tiết theo file đính kèm)

Thông báo điểm trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016