Thông báo Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2016

1
Thông báo Chương trình làm việc, xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016
13/06/2016
1
Thông báo Điểm trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016
28/06/2016
Show all
1

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc Ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công ngệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và báo cáo định hướng nghiên cứu của các ứng viên;

Học viện Công ngệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết quả đánh giá như sau (Chi tiết theo file đính kèm).

Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển NCS Đợt 1 năm 2016