04/09/2015
1

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ […]
15/08/2015
1

Thông báo Quyết định danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định […]
10/08/2015
1

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển Nghiên […]
23/07/2015
1

Kết quả điểm đánh giá hồ sơ và bài luận của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

KẾT QUẢ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ BÀI LUẬN CỦA ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]
16/03/2015
1

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2015 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về […]
12/01/2015
1

Thông báo điểm trúng tuyển và Quyết định trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2014 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm trúng tuyển […]