Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016

1
Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016
30/11/2016
1
Thông Báo Quyết định Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2016
06/12/2016

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/6/2012 về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 01/12/2016 của Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh Đợt 2 năm 2016 của Học viện như sau:

Điểm trung bình cộng của điểm đánh giá hồ sơ và điểm báo cáo định hướng nghiên cứu đạt từ 58.6 điểm trở lên.

Trân trọng thông báo!