Kết quả thi tiếng Anh đầu vào khóa 2018

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)
24/06/2017
Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (các ngành Kỹ thuật)
15/01/2019
Show all
  • Căn cứ kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Đợt 2 năm 2018 của sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2018,
  • Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi, kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào Đợt 2 năm 2018 ngày 07/01/2019,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo:

  • Kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Đợt 1 năm 2018.
    • Nhóm 1- Các sinh viên có điểm thi từ 246 điểm trở lên được đăng ký học Tiếng Anh trong chương trình chính khóa từ học phần A2.1. (Danh sách kèm theo).
    • Nhóm 2- Các sinh viên có điểm thi dưới 246 điểm được đăng ký học Tiếng Anh trong chương trình chính khóa từ học phần A1.1. (Danh sách kèm theo).
  • Sinh viên thuộc Nhóm 1 nếu có nhu cầu chuyển xuống Nhóm 2 làm đơn và nộp theo thông báo của Phòng Giáo vụ.