Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (các ngành Kỹ thuật)

Kết quả thi tiếng Anh đầu vào khóa 2018
07/01/2019
Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp năm học 2018-2019
22/01/2019
Show all

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ thuật, hệ đại học chính quy niên khóa 2014 – 2019. Chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng!

Điểm bảo vệ ĐATN ngành Công nghệ thông tin

Điểm bảo vệ ĐATN ngành Kỹ thuật điện – điện tử

Điểm bảo vệ ĐATN ngành Công nghệ đa phương tiện

Điểm bảo vệ ĐATN ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông