Danh sách dự thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (Dự kiến)

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
08/05/2017
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần (có danh sách kèm theo)
16/06/2017
Show all

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách phân bổ sinh viên theo phòng thi ( Danh sách dự thi dự kiến) của kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Danh sách này chưa xét đến điều kiện dự thi của sinh viên, mà mục đích chỉ để cho sinh viên biết ngày thi, giờ thi và phòng thi của mình. Mọi thắc mắc về danh sách thi dự kiến, đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm khảo thí tại địa chỉ: Tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội. Điện thoại: 0433 501 828.

Trân trọng!

Danh sách thi dự kiến các học phần ngành CNTT

Danh sách thi dự kiến các học phần ngành Viễn thông

Danh sách thi dự kiến các học phần ngành Kế toán

Danh sách dự thi dự kiến các học phần ngành KTĐT

Danh sách dự thi dự kiến các học phần ngành Cơ bản