Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thôn Dã

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thôn Dã
23/10/2020
logo120
QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định
25/11/2020
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Thôn Dã

dưới sự hướng dẫn của TS. Tân Hạnh và TS. Phạm Hoàng Duy

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

Khai phá dữ liệu tuần tự để dự đoán hành vi truy cập web

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

 Thời gian:     9 giờ 00 , thứ 7 , ngày 05  tháng 12 năm  2020

 Địa điểm:  Phòng A005, Số 11, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.