Thông báo chương trình Joint master program JAIST và ĐH Việt Nam

b2df4a5f-fa78-4090-8fe3-8b1b045dc697
[LATS]Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
24/02/2024
Screenshot 2024-02-26 150234
[THÔNG BÁO] Học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới
26/02/2024
Show all
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1
  1. Nội dung

Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành Information Science của JAIST.

 Người trúng tuyển sẽ được:

– Miễn toàn bộ học phí (khoảng 50,000 yên/tháng)

– Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng

– Được ở ký túc xá của JAIST

– Tiếp xúc với môi trường đẳng cấp quốc tế

– Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)

  1. Điều kiện dự tuyển

–  Đang là học viên cao học năm thứ nhất chuyên ngành tin học, CNTT

– Có khả năng nghiên cứu

–  Học lực khá

–  Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế)

  1. Hồ sơ dự tuyển

– Lý lịch khoa học
– Bảng điểm (đại học, cao học)
– Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia

– Hình thức dự tuyển:  Phỏng vấn

Chú ý: Nộp bản mềm trước ngày 15/04/2024

Địa chỉ nộp hồ sơ: 

  • Phòng giáo vụ của trường
  1. Thời gian dự tuyển

Ngày  25 tháng 4, 2024 từ 10:00AM tại PTIT, Học Viện Công Nghệ & Bưu Chính Viễn Thông