Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
20/03/2020
Thông báo: Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020
22/03/2020

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy

Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến cho các sinh viên đăng ký HK 2 (2019-2020) như sau:

1. Tài khoản đăng nhập TranS: email Học viện đã cấp cho SV. VD: AnhVV.B16CN123@stu.ptit.edu.vn

(Tài khoản và mật khẩu email SV liên hệ phòng CT&CTSV (page PTIT)

2. Mật khẩu TranS: ngày tháng năm sinh của sinh viên. VD: ngày sinh 25/02/2000 mật khẩu là 25022000.

Lưu ý:

– Nếu ngày sinh dạng 0d mm yyyy thì mật khẩu dạng: dmmyyyy. VD: ngày sinh 05/02/2000 mật khẩu là 5022000.

– Các SV đã sử dụng email Học viện để đăng ký tài khoản —> SV sử dụng mật khẩu mình đã tạo.

3. Sinh viên lưu ý đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.

4. Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản trên (sử dụng chức năng quên mật nếu cần) —> Chọn Học viên —> Nhập số hiệu ID TranS của phòng học để vào lớp (sau khi GV tạo phòng học). ID TranS – mã phòng học sinh viên xem tại TKB trong QLĐT.

Học viện xin thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.