Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2022-2023
18/11/2022
Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2022-2023
23/11/2022
Show all

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện.

Học viện thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện Kinh tế bưu điện, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch: Sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 từ ngày 31/12/2022 (thứ Bảy) đến hết 02/01/2023 (thứ Hai).
  2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán: Sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 như sau:

– Đối với khóa 2019, 2020, 2021: từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (03 tuần).

  • Đối với khóa 2022: từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (02 tuần).

Ngày 30/01/2023 (thứ Hai), sinh viên tham gia thi học kỳ I năm học 2022-2023 (đối với khóa 2022), học tập học kỳ II năm học 2022-2023 (đối với các khóa khác) theo lịch thi, thời khóa biểu trên QLĐT. Đối với khóa 2019 (các ngành kinh tế, TT Đa phương tiện): Sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp từ ngày 06/02/2023 theo kế hoạch.

  1. Yêu cầu đối với sinh viên: Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Học viện yêu cầu sinh viên:
  • Vui đón Tết đảm bảo an toàn, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm.
  • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.
  • Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.
  • Chấp hành tốt các Quy định về phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước.
  • Theo dõi lịch học cá nhân trên trang Quản lý đào tạo để tham gia học tập theo đúng kế hoạch đã ban hành.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các lớp sinh viên để biết và thực hiện./.