Thông báo: V/v Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp (D11KT,QT; L13KT,QT)

Thông báo: V/v Kết luận của hội đồng xét, cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014
11/12/2014
Thông báo V/v: Lịch học bù trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 đối với các lớp khóa 2014
23/12/2014
Phòng Giáo vụ thông báo:

          Công bố đề cương thực tập tốt nghiệp của các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011 (D11QT), Liên thông CĐ-ĐH khóa 2013 (L13QT, L13KT) ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán. Cụ thể như sau:

          Sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: