Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)

Thông báo V/v: Kế hoạch tập trung làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp cho hệ liên thông chính quy dự thi đợt tháng 12.2012 (Cơ sở Hà Nội)
08/08/2012
Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy
14/08/2012
Show all
Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)
Ngày 24/8/2012

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch thi lần 2 các môn bổ sung kiến thức đối với các lớp ôn thi đầu vào hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012. Lịch thi cụ thể xem file đính kèm

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo!
———————————————————————————————————–
Ngày 13/8/2012

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch thi các môn bổ sung kiến thức đối với các lớp ôn thi đầu vào hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012. Lịch thi cụ thể xem file đính kèm

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo!