Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2)

Thông báo: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 2)
23/07/2012
Thông báo V/v: Kế hoạch tập trung làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp cho hệ liên thông chính quy dự thi đợt tháng 12.2012 (Cơ sở Hà Nội)
08/08/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2)
Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp liên thông cao đẳng – đại học chính quy khóa 2010-2012 đợt 2 cụ thể xem file kèm

Đề nghị sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng ./.