Thông báo V/v: Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tại Trung tâm giáo dục An ninh Quốc phòng cho sinh viên khóa 2023 (đợt 1)

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2023.
18/10/2023
Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024
26/10/2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023-2024 của Trung tâm GDQP-AN trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Phòng Giáo vụ thông báo về việc Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tham gia học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh cho các lớp hệ Đại học chính quy Khóa 2023 (xem các file được gửi kèm thông báo), cụ thể như sau:

  • Hướng dẫn sinh viên khi vào học trực tiếp tại Trung tâm GDAN-QP
  • Tổ chức biên chế Sinh viên của khoá học

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên tham gia học đợt 1 để biết và thực hiện.

Tải về:

1_Hướng-dẫn-SV-vào-học-trực-tiếp

2_To_chuc_bien_che_Khoa_300_BCVT2_To_chuc_bien_che_Khoa_300_BCVT