Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội
12/06/2023
Thông báo V/v: V/v: Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm lớp riêng học kỳ 2, 2022-2023)
22/06/2023

Kính gửi: – Các Khoa đào tạo 1,

                  – Viện Kinh tế Bưu điện;

                  – Phòng CT&CTSV;

                  – Các lớp sinh viên ĐHCQ khóa 2020, 2021, 2022.

Trong thời gian vừa qua, Học viện đã tiến hành nâng cấp cổng thông tin Quản lý đào tạo (https://qldt.ptit.edu.vn). Để giúp sinh viên làm quen với các tính năng mới của hệ thống, phòng Giáo vụ thông báo việc đăng ký thử môn học và điều chỉnh thời gian đăng ký chính thức lịch học kỳ 1, năm học 2023-2024 đối với các khoá từ 2020 dến khóa 2022 như sau:

1. Thời gian thực hiện đăng ký thử trên giao diện đăng ký mới:

– Đối tượng: Sinh viên các khoá từ 2020 đến 2022

– Thời gian: Từ 10h00 ngày thứ 5 (22/6/2023) đến 17h ngày thứ 4 (28/6/2023)

– Hướng dẫn đăng ký trên giao diện mới phòng Giáo vụ sẽ thông báo trong ngày 21/6/2023.

2. Thời gian đăng ký lịch học chính thức: Sinh viên xem chi tiết tại phụ lục kèm theo.

3. Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024:

Xem file Thời khóa biểu gửi kèm. Các vấn đề cần giải đáp, sinh viên liên hệ số điện thoại 096.847.2319 (giờ hành chính) hoặc xem trên website http://ptit.edu.vn/giaovu.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Lịch đăng ký môn học

0619_TKB-HOC-KY-1-NAM-HOC-2023-2024-DHCQ-KHOA-20_21_22

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin QLĐT