Thông báo V/v: V/v: Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm lớp riêng học kỳ 2, 2022-2023)

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024
19/06/2023
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2022-2023
11/07/2023

Phòng Giáo vụ thông báo cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm lớp riêng học kỳ 2, 2022-2023) như sau:

  1. Danh sách các sinh viên các khóa đã tích lũy đủ điều kiện để xét tốt nghiệp được công bố ngày 09/6/2023 (có cập nhật các trường hợp thắc mắc, bổ sung hồ sơ, xin hoãn…).
  2. Danh sách các sinh viên các khóa đã tích lũy đủ điều kiện để xét tốt nghiệp sau khi được cập nhật điểm lớp riêng học kỳ 2, 2022-2023.
  3. Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, còn nợ học phí, lệ phí xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh … đề nghị hoàn thành các nội dung trên trước 16h00 ngày 26/06/2023 để được xem xét giải quyết, cụ thể:

– Sinh viên dùng Email Học viện cấp gửi thông tin tới cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ (email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797); Trường hợp không có email Học viện SV gửi kèm ảnh chụp thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD để xác minh (Email phải ghi rõ thông tin Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, SĐT, và nội dung thắc mắc, kiến nghị).

– Hoàn thành học phí theo hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Một cửa – Học viện.

Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí, lệ phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T6.2023 (cập nhật 22/6/2023)