Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học
14/05/2015
Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016
15/05/2015
Show all
Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015
THÔNG BÁO

V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ chính quy học tập tại Cơ sở Hà Đông

          Căn cứ kết quả học tập năm học 2014-2015 và các năm học trước đó của các lớp sinh viên, Phòng Giáo vụ công bố kết quả tổng hợp điểm môn học năm học tích lũy của khóa học tính đến học kỳ 1 năm học 2014-2015 của các lớp sinh viên như sau:

–       Kết quả của các lớp niên chế (tải về: file bảng điểm tổng hợp kèm theo).

–       Kết quả của các lớp tín chỉ (chưa cập nhật điểm thi lần 2)

–       Kết quả học tập được Trung tâm KT&ĐBCLGD cung cấp và Phòng Giáo vụ tổng hợp tính đến ngày 15/05/2015.Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên trong lớp biết để chủ động theo dõi kết quả học tập.

Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả tổng hợp nêu trên, đề nghị Ban cán sự lớp tổng hợp, phản ánh bằng văn bản hoặc đơn đề nghị và nộp về Phòng Giáo vụ tại văn phòng Bộ phận một cửa hoặc gửi ý kiến trực tiếp trên trang qldt.ptit.edu.vn trước ngày 22/05/2015.

Chi tiết sinh viên xem tại website: http://qldt.ptit.edu.vn;  http://ptit.edu.vn/giaovu

Đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng thông báo!

15/5/2015