Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2021 xét MHMT-CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kỹ thuật
09/09/2022
Thông báo: V/v DSSV khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (KT), 2019, 2020 xét MHMT-CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)
20/09/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2021 được xét xét Miễn học miễn thi – Chuyển đổi điểm các học phần tiếng Anh đợt T9.2022 (dự kiến).

* Sinh viên có thắc mắc về chuyển đổi điểm liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, thời hạn: đến hết 17h00 thứ 3 ngày 20/09/2022 (phải gửi từ email Học viện cấp)

* Sinh viên phải hoàn thành lệ phí chuyển đổi điểm trước 17h00 ngày 20/09/2022, các trường hợp không nộp đúng hạn sẽ không được chuyển đổi điểm đợt này.

* Thắc mắc về vấn đề lệ phí liên hệ phòng Tài chính kế toán để được hỗ trợ.

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên D21 dự kiến xét MHMT-CĐĐ -T9.2022

Danh sách sinh viên E21 xét MHMT-CĐĐ T9.2022