Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2014, 2015, 2016, 2017)
08/02/2023
Thông báo: V/v Bảo trì, nâng cấp hệ thống hệ thống Edusoft Web
14/02/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 10/02/2023

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2018 (khối kỹ thuật) đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2023 như sau:

  1. Danh sách các sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện để xét tốt nghiệp kèm theo.
  2. Danh sách các sinh viên đã tích lũy đủ điều kiện nhưng còn thiếu hồ sơ để xét tốt nghiệp kèm theo.
  3. Danh sách các sinh viên chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp kèm theo.
  4. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.
  5. Hoãn xét tốt nghiệp:

Các trường hợp có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp có nhu cầu hoãn xét thì làm đơn và nộp đơn trước 16h00 ngày 16/02/2023 để được xem xét giải quyết, cụ thể:

– Sinh viên dùng Email Học viện cấp gửi đơn tới phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng – email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797).

– Nộp đơn tại Văn phòng Một cửa (ô số 1) hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông – Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông – Hà Nội.

  1. Lưu ý: Các trường hợp chưa hoàn thiện kinh phí xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh sẽ được phòng Giáo vụ cập nhật và thông báo sau và sẽ chưa được xét tốt nghiệp đợt này.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + mẫu đơn xin hoãn xét TN

DSSV đủ/ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp