Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp tháng 8/2014

Thông báo V/v: Phân lớp chuyên ngành các lớp C12CN1,2,3
05/08/2014
Thông báo: Bảng điểm toàn khóa D10, D11 (tính đến 12/08/2014)
12/08/2014

Kính gửi:    Sinh viên các lớp C11 và L12

                

   Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho 81 sinh viên của các lớp Đại học chính quy khóa 2010 ngành Kế toán (các lớp D10KT1,2), 168 sinh viên của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2011 (các lớp C11), 478 sinh viên các lớp chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (các lớp L12) và 93 sinh viên khóa trước trả nợ (CĐ, ĐH, LT) được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2014 (các QĐ công nhận tốt nghiệp số 542, 546, 544 và 543/QĐ-HV, ngày 01/08/2014). Cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2014 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2014).

Các trường hợp sinh viên các lớp, các khóa đã thi trả nợ môn, thi lại tốt nghiệp sẽ được xét tốt nghiệp trong các đợt tiếp theo.

2. Từ ngày thứ tư 13/08/2014, phòng  Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.

4. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 20/8/2014.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Các quyết định công nhận tốt nghiệp