Thông báo: Bảng điểm toàn khóa D10, D11 (tính đến 12/08/2014)

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên có QĐ công nhận tốt nghiệp tháng 8/2014
11/08/2014
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, liên thông lên đại học, đại học vừa làm vừa, đại học từ xa, Cao đẳng chính quy của Học viện
12/08/2014
Thông báo: Bảng điểm toàn khóa D10, D11 (tính đến 12/08/2014)
Phòng Giáo vụ:

Thông báo bảng điểm toàn khóa của sinh viên các lớp đại học chính quy 2010, 2011 tại cơ sở HN tính đến 12/08/2014.

          – Download file kèm

Mọi thắc mắc về điểm sinh viên làm đơn tại Bộ phận giao dịch một cửa – Phòng Giáo vụ để được giải đáp

Trân trọng ./.