Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 các khóa (Cập nhật 9/5/2022)

Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/05/2022
Thông báo: Ban hành Kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT
10/05/2022
Ngày 9/5/2022
Phòng giáo vụ thông báo:

– Cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể:

  • Cập nhật phòng thi đối với các môn thi phòng máy;
  • Cập nhật hình thức thi các môn khoa Đa phương tiện;
  • Các môn học: Tin học cơ sở 2 (INT1155), Ngôn ngữ lập trình C++ (INT1339_CLC), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT1306), sinh viên xem lịch thi chi tiết tại https://code.ptit.edu.vn/examRiêng các môn này nếu sinh viên có thắc mắc về lịch thi đề nghị SV gửi email cho thầy Nguyễn Văn Tiến – Khoa CNTT – email: tiennv@ptit.edu.vn để được giải quyết.
————————————————–
Kính gửi: Các lớp sinh viên đại học chính quy
     Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 các khóa, cụ thể:
  • Kế hoạch thi bao gồm các lớp học phần khóa 2018 khối ngành kỹ thuật, 2019, 2020 và 2021;
  • Thời gian thi: từ 06/06 đến 03/07/2021 ;
  • Kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau;
     Đề nghị các sinh viên truy cập vào http://qldt.ptit.edu.vn để cập nhật lịch thi cá nhân của mình.
Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).
Trân trọng ./.