Thông báo: Ban hành Kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 các khóa (Cập nhật 9/5/2022)
10/05/2022
Thông báo: Ban hành Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2021-2022
10/05/2022

Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo Ban hành Kế hoạch thi các lớp học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT, cụ thể:

– Thời gian thi từ 22 đến 30/6/2022

– Đề nghị các sinh viên truy cập vào http://qldt.ptit.edu.vn để cập nhật lịch thi cá nhân của mình.

Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.