Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2023-2024
26/10/2023
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)
31/10/2023
Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2019, 2020, 2021, 2022 cụ thể:
  • Khóa 2019 (các học phần thay thế TN): thi từ 04 đến 10/12/2023;
  • Khóa 2020,2021,2022: thi từ 11/12/2023 đến 07/01/2024;
  • Khóa 2023: lịch thi sẽ công bố sau;
Đề nghị các sinh viên truy cập vào QLĐT để xem lịch thi của mình. Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).
Trân trọng ./.