Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011

Thông báo Lịch bán vé xe buýt tháng 5-6/2011 (ngày 26/5 và 31/5/2011)
23/05/2011
Thông báo về việc sử dụng trang tin của Trung tâm Khảo thí
14/06/2011
Show all
Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011
 – Ngày 8-6-2011, TT KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm thi cùng với kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2010 – 2011, chi tiết xem ( File zip kèm ).

Ghi chú: Sinh viên chú ý ngày thi, ca thi, phòng thi.

Trân trọng thông báo!