Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2018 (khối kỹ thuật), khóa 2019, 2020, 2021

Thông báo: Về việc triển khai đăng ký học tập ngành học thứ hai trình độ đại học
04/08/2022
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các khóa trả nợ môn học được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2022.
12/08/2022
Show all

Thực hiện các Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo, Quy chế Học sinh sinh viên, Quy định về trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.

Học viện thông báo về việc nộp bản sao (bản photo có chứng thực) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và phiếu xác nhận thông tin tốt nghiệp như sau

 1. Đối tượng, hồ sơ nộp:
 • Sinh viên khóa 2018 các ngành kỹ thuật (ATTT, CNTT, KT ĐTVT, CN KT Đ-ĐT, CN ĐPT): Nộp bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT (nếu chưa nộp khi nhập học) và Phiếu xác nhận thông tin tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm).
 • Sinh viên khóa 2019, 2020, 2021: nộp bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT (nếu chưa nộp khi nhập học).

* Lưu ý: Trước khi nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, sinh viên ghi góc trên cùng bên phải mặt trong bản sao bằng tốt nghiệp THPT các thông tin sau:

 • Số thứ tự trong danh sách nộp bằng (kèm theo Thông báo).
 • Mã sinh viên, lớp, số điện thoại liên hệ.
 • Trường hợp sinh viên chưa có bằng tốt nghiệp THPT vì các lý do như: mất, thất lạc, hư hỏng, sai sót đang xin cấp lại, chưa nhận bằng,… thì phải làm Đơn xỉn gia hạn nộp bằng, nêu rõ lý do chưa nộp; cam kết thời gian nộp và gửi về Phòng Giáo vụ trong thời hạn nộp bằng.
 1. Quy trình nộp:
 • Bước 1: Lớp trưởng in (hoặc nhận tại văn phòng một cửa) danh sách sinh viên lớp (danh sách kèm theo thông báo) và tổ chức thu bản sao bằng tốt nghiệp THPT, phiếu xác nhận thông tin tốt nghiệp (đối với khóa 2018) của lớp. Yêu cầu các thành viên ký tên vào danh sách khi nộp.
 • Bước 2: Sau khi thu xong bản sao bằng tốt nghiệp THPT, lớp trưởng xếp theo thứ tự trên danh sách. Những sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT phải ghi rõ lý do vào cột ghi chú và kèm theo đơn gia hạn nộp bằng (nếu có).
 • Bước 3: Lớp trưởng bàn giao danh sách và bản sao bằng tốt nghiệp cho Phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa). Trên danh sách bàn giao ghi rõ số lượng bằng tốt nghiệp thu được và thông tin lớp trưởng (Họ và tên, số điện thoại).

* Lưu ý: Riêng đối với khóa 2018 khối kỹ thuật, nếu sinh viên không nộp theo lớp có thể nộp trực tiếp tại Phòng Giáo vụ (bộ phận một cửa) hoặc gửi về địa chỉ: Cô Đỗ Thúy Hằng – phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Chính Viễn thông, Km10, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (điện thoại: 024.38547797) qua đường bưu điện.

 1. Thời gian, địa điểm nộp:

– Thời gian nộp:

+ Nộp cho lớp trưởng: từ ngày 15/08 – 28/08/2022

+ Lớp trưởng nộp lại cho phòng Giáo vụ ngày 29/8 – 09/09/2022.

– Địa điểm nộp: Lớp trưởng bàn giao nộp danh sách và hồ sơ về phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa).

 1. Xử lý vi phạm:

Sinh viên không nộp đúng thời gian quy định sẽ bị Học viện xem xét xử lý theo các Quy chế, Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (điện thoại: 024.38547797; Email: hangdt@ptit.edu.vn).

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu xác nhận thông tin cá nhân + Đơn xin gia hạn nộp bản sao bằng TN THPT

Danh sách các lớp sinh viên (giải nén và chọn file pdf theo khóa/ngành)

Danh sách lớp 2019_ATTT