Thông báo: Về việc triển khai đăng ký học tập ngành học thứ hai trình độ đại học

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 8/2022)
01/08/2022
Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2018 (khối kỹ thuật), khóa 2019, 2020, 2021
04/08/2022
Show all

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ các Quyết định ban hành chương trình đào tạo của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo triển khai đăng ký học tập ngành học thứ hai trình độ đại học của Học viện học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

  1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đăng ký học ngành thứ hai

1.1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại Học viện.

1.2. Điều kiện để được đăng ký học cùng lúc hai chương trình:

Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm khi đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện (a hoặc b) và điều kiện c như sau:

  1. a) Học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;
  2. b) Học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hau trong năm tuyển sinh;
  3. c) Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

1.3. Chương trình đào tạo đăng ký: Xem danh sách chương trình đào tạo kèm theo

  1. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký trên hệ thống PTIT S-Link (trên app hoặc web https://slink.ptit.edu.vn/)  chọn mục Dịch vụ một cửa à Tạo đơn mới à Đăng ký ngành học thứ hai để đăng ký hoặc làm đơn (theo mẫu gửi kèm) và nộp tại Văn phòng một cửa.  

  1. Thời gian thực hiện:

– Thời gian đăng ký: Từ 04 -16/08/2022

– Thời gian công bố kết quả đăng ký: 17/08/2022.

  1. Lưu ý:

– Mức học phí của chương trình đào tạo thứ 2: Bằng 75% mức học phí của khóa, ngành đăng ký theo quy định của Học viện.

– Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

– Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm điểm trung bình (dưới 2,0) hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở kỳ tiếp theo; sinh viên bị loại khỏi danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

– Thời gian tối đa cho phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất.

– Sinh viên chỉ được xét công nhận tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.

  1. Liên hệ tư vấn và giải đáp thắc mắc:

Các vấn đề liên quan cần tư vấn, giải đáp thắc mắc, sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ (email: cphien@ptit.edu.vn, điện thoại: 0243.854.7797).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện./.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục các ngành học + Mẫu đơn đăng ký