Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN (11/4/2012 )

Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện
11/04/2012
Thông báo tổ chức thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
13/04/2012
Show all
Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN
          Phòng GV&CTSV thông báo danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN, cụ thể như File kèm

Trân trọng ./.