Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện

Thông báo: Sinh viên chưa đăng ký môn học thực tập tốt nghiệp khóa 2018
03/06/2022
Thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (Đợt tháng 5/2022)
07/06/2022

Ngày 31/05/2022 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 680/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo Khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 để sinh viên tiện theo dõi, thực hiện.

Một số mốc chính trong năm học 2022-2023 đối với hệ Đại học chính quy:

+ Học kỳ 1: Giảng dạy – học tập từ 15/08-11/12/2022 (17 tuần), thi từ 12/12/2021-08/01/2022 (04 tuần).

+ Học kỳ 2: Giảng dạy – học tập từ 30/01-04/06/2023 (17 tuần), thi từ 05/06-02/07/2023 (04 tuần).

+ Nghỉ tết Nguyên đán 2 tuần: 16/01-29/01/2023.

+ Học kỳ phụ: Từ 03/07-13/08/2023 (06 tuần).

+ Khóa 2022 nhập học dự kiến đầu tháng 10/2022.

+ Khóa 2018 khối kỹ thuật thực tập và tốt nghiệp: từ tháng 07-12/2022.

+ Khóa 2019 khối kinh tế thực tập và tốt nghiệp: từ tháng 02-07/2023.

Trân trọng ./.

Tải về:

0516_Bieudo_KHDT_2022_2023