Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuẩn đầu ra khóa 2014,2015,2016 đợt tháng 7/2020

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa đủ điều kiện tốt nghiệp
21/07/2020
Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (dự kiến)
24/07/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuẩn đầu ra khóa 2014,2015,2016 đợt tháng 7/2020, cụ thể các sinh viên download file kèm, Lưu ý:
  1. Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: trước 31/07/2020
  2. Các trường hợp (đã đăng ký xét) nhưng chưa có phiếu điểm gửi về Học viện sẽ được xét vào đợt sau.
  3. Các sinh viên đăng ký xét chuyển đổi điểm sẽ được thông báo trong tuần tới.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

D14 CĐR đợt 10 – thang 7 nam 2020

Chuẩn đầu ra D15 ĐỢT 5

Chuẩn đầu ra D16 CĐR – ĐỢT 2