Thông báo điểm thi cao học đợt 2 và điểm chuẩn

Thông báo đổi phòng học các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2 (từ 12/10/2009)
11/10/2009
Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên (15/10/2009 )
15/10/2009
Show all

Căn cứ vào kết quả thi tuyển và phương án xét tuyển đã được Hội đồng tuyển sinh Sau đại Học năm 2009 thông qua, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông công bố kết quả thi và điểm chuẩn xét tuyển Cao học đợt 2 năm 2009 của Học viện như sau:
–     Điểm chuẩn trúng tuyển Cao học vào 3 ngành đào tạo (Kỹ thuật điện tử, Truyền dữ liệu và mạng máy tính và Quản trị kinh doanh ) là 10,5 điểm.
–     Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 2 môn Cơ bản và Cơ sở, trong đó điểm thi môn cơ sở và môn cơ bản không có môn nào dưới 5,0 điểm và điểm thi môn điều kiện (Tiếng Anh) từ 50,0 điểm trở lên.
Học viện thực hiện tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi các môn thi Cao học đợt 2 năm 2009 từ ngày 15/10/2009 đến ngày30/10/2009. Thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi, liên hệ:

Cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng GV&CTSV – Phòng 118 Nhà A1
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Km 10 đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trân trọng thông báo.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2009

Xem file